Fältvilt
Fasaner och rapphöns, harar och kaniner räknas till fältvilt.
På flera av gårdarna i socknarna Husby-Oppunda och Årdala har vi länge varit varsamma med våra fältfåglar.
Vi har ett fåtal men ändå viltlevande rapphönspar, och fler par av den mer tåliga och inte lika kräsna fasanen.
När vi nu skapar biotoper för pollinerare m fl viktiga insekter, fortsätter vi att öka remisser för skydd.
Här trivs även harar och eventuella vildkaniner.
 

viltlevande fasanhöna med kycklingar   -->

Klövvilt
Älg, kronvilt, dovvilt, rådjur och vildsvin. Vi har mycket dovvilt hos oss och gör avledande viltåkrar för att minska skador på grödor.

Blommande ängar och viltåkrar
Pollinatörer och andra insekter trivs där det finns blommor och vi avleder samtidigt hjortdjur från våra åkrar.

Man brukar välja en mindre, lite mer skuggad åker som inte lämpar sig riktigt bra för jordbruksgröda. Gärna små fält i med skog omkring dit det både är dyrt och svårt att komma med stora effektiva lantbruksmaskiner

Du kan läsa mer om biotoper och demogårdar, rapphöns och fasaner mm på sidan Fältvilt på jagareforbundet.se