Biologisk mångfald för pollinerare. 
Ett samarbete mellan jordbruk, skogsbruk, jakt och friluftsliv.

Blommande kantzoner och biotoper för pollinerare, småfåglar och fältvilt. Våren 2020 utökade vi biotoperna för pollinatörer med stöd från LONA.
Fler, olika pollinerare ger bättre skördar av frukt och grönsaker, klöverfrövall, olje- och baljväxter.
 

Rapphöns
Den säkraste indikatorn att det finns en biologisk mångfald i balans med pollinerare, och övr insekter.

I Husby-Oppunda och Årdala socknar  har vi många biotoper   för pollinerare.

Blommande ängar kantzoner och remisser för våra olika fältvilt, klövvilt och alla småfåglar.
 

Foton  BiotopRemissFält, Chris Edman  -  Humla, fri bild  -  Rapphöna, Dan Persson  -   Blomster på Vevelsta, Chris Edman  -  Blomeräng Tuvekärr, Dan Persson