Kantzoner med blommande växter för...

Humlor, bin och fler ...
insekter som pollinerar, t ex dag- och vissa nattfjärilar, blomflugor.
Fler pollinerare ger bättre skördar av fruk och grönsaker, klöverfrövall, olje- och baljväxter. Ca 90% av alla vilda växter och nästan 75% av allt odlat får hjälp av pollinatörer.

Rovinsekter
Med många rovskalbaggar, rovsteklar och rovskinnbaggar i markerna som  äter bladlöss, kan man minska på bekämningsmedel inom 75-100 m från blomsterbiotop.

Nedbrytare och markförbättrare
Jordförbättrare som olika gråsuggor och larver behövs också. Hoppstjärtar lever huvudsakligen av multnande växtdelar, pollenkorn och svampmycel.

Småfåglar
Även fältlevande småfåglar minskar i antal när insekter blir färre. Våra biotoper ger både föda och skydd åt tofsvipor och buskskvättor, stenskvättor, törnskator, sånglärkor och gulsparvar. Alla finkar, trastar, lärkor och sparvar behöver biotoper med många olika insekter.

Foton   Solros. Tord Bonde