2020-2021 LONA-projekt - Kom och se våra kantzoner!
Du kan se de flesta av våra kantzoner och biotoper utmed de fyra vandringsleder som Husby-Oppunda Sockenförening  skapat!   Mer om Bin och fåglar eller om Projektet

Vill du ha en guide, eller delta i föreläsning/fältvandring? Kontakta oss!

Mer om vandringslederna natur, sevärdigheter mm

 1 cikoria, 2 vete, 3 vitklöver, 4 vitsenap och 5 honungsört.

1 sommarmalva,  2 förgätmigej,  3 pionvallmo, 4 vallmo,
5 kornvallmo 6  blåklint, 6 honungsört, 7 oljelin och
8 kranskrage

1 ängssvingel, 2 svartkämpar, 3 timotej, 4 rödklöver,
5 vitklöver, 6 solros, 7 lusern, 8 rajgräs, 9 käringtand,
10 kummin, 11 rödsvingel

Du hittar våra tavlor med information utmed vandringslederna.
De har bl a en QR-kod med ytterligare info om lederna.